Thiên Long HVK
Đăng ký tài khoản [Hãy nhập thông tin một cách chính xác]
► Chọn máy chủ
► Tên tài khoản
► Email
► Số điện thoại
► Câu hỏi bí mật
► Câu trả lời
► Mật khẩu
► Nhập lại mật khẩu
Đăng ký
Chọn SV:

TLBB Chuyển Sinh
Thông Tin Server
Phiên Bản: Cổ Lỗ Sĩ
Thể loại: Chuyển Sinh
Drop Exp: x800
Drop vật phẩm:0.8
Hệ thống phụ bản đầy đủ.
Nhiều map train sôi động
Săn đồ vip cùng nhiều map boss
Nhiều chức năng khác để bạn khám phá..
Bảo Mật Tuyệt Đối
Hệ thống chống DOS.
Hệ thống chống Flood.
Hệ thống Anti Hack.
Cam kết công bằng cho mọi game thủ.